Lilly-S

Chaveli De Meester

Welkom bij Lilly-s: dé bohemian webshop met eerlijke prijzen voor alle accessoires aangevuld met onze eigen collectie van handmade fantasiejuwelen

top
Image Alt

Algemene voorwaarden

``Hartelijk dank dat u voor onze producten kiest``

Chaveli De Meester

De producten worden geleverd door Lilly-s , gevestigd te 9660 Brakel, Sint-Martensstraat 24 in België. Door onze producten te gebruiken, gaat u akkoord met deze voorwaarden.

Lees de voorwaarden zorgvuldig door.

Onze producten zijn zeer gevarieerd. Daarom kunnen soms aanvullende voorwaarden of productvereisten (waaronder leeftijdsvereisten) van toepassing zijn. Aanvullende voorwaarden zijn beschikbaar bij de betreffende producten en deze aanvullende voorwaarden maken deel uit van uw overeenkomst met ons als u de betreffende producten gebruikt.

Bescherming van privacy en auteursrecht

In het Privacybeleid van Lilly-s wordt uitgelegd hoe we omgaan met uw persoonlijke gegevens en hoe we uw privacy beschermen wanneer u onze producten gebruikt.

We reageren op kennisgevingen van vermeende schending van auteursrechten en kopiëren van afbeeldingen zonder hiervoor de toelating aan te vragen.

We verstrekken informatie om auteursrechthouders te helpen hun intellectuele eigendom online te beheren. Als u van mening bent dat iemand uw auteursrechten schendt en ons hiervan op de hoogte wilt stellen kan u dat doen via een E-mail bericht naar lilly-s@outlook.com met de vermelding ‘Auteursrechtenschending’

Onze Services aanpassen en beëindigen

We zijn voortdurend bezig onze Services aan te passen en te verbeteren. We kunnen functies of producten toevoegen of verwijderen. Ook kunnen we een Service opschorten of zelfs volledig stopzetten.

U kunt uw gebruik van onze Services op elk gewenst moment stopzetten, maar we zouden het jammer vinden als u ons verlaat. Lilly-s kan ook op elk gewenst moment de levering van producten aan u stopzetten of nieuwe beperkingen toevoegen aan of instellen voor onze Services.

Onze garanties en voorbehouden

We leveren onze producten met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de producten graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze producten.

Anders dan uitdrukkelijk uiteengezet in deze voorwaarden of aanvullende voorwaarden, doen lilly-s en zijn leveranciers of distributeurs geen specifieke beloften voor de producten. We doen bijvoorbeeld geen toezeggingen over de inhoud in het product, de specifieke functionaliteit van het product en de betrouwbaarheid, beschikbaarheid of mogelijkheid van het product om te voldoen aan uw behoeften. We leveren het product als zodanig (‘as is’).

Sommige rechtsgebieden stellen voorwaarden aan bepaalde garanties, zoals de impliciete garantie van verhandelbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreukmakendheid. Voor zover wettelijk toegestaan, sluiten we alle impliciete garanties uit.

Aansprakelijkheid voor onze Services

We leveren onze producten met een commercieel redelijke mate van vakkundigheid en zorgvuldigheid en we hopen dat u de producten graag zult gebruiken. Er zijn echter bepaalde beloften die we niet doen met betrekking tot onze producten.

Indien wettelijk toegestaan, zijn lilly-s en de leveranciers en distributeurs van lilly-s niet verantwoordelijk voor verlies van winst, inkomsten of gegevens, financiële verliezen of indirecte, speciale, morele of punitieve schade of gevolgschade.

Voor zover wettelijk toegestaan, is de totale aansprakelijkheid van lilly-s en zijn leveranciers en distributeurs voor een claim onder deze voorwaarden, inclusief voor enige impliciete garantie, beperkt tot het bedrag dat u ons heeft betaald voor het gebruik van de services (of, als we daarvoor kiezen, tot het opnieuw leveren van het product aan u).

In alle gevallen zijn lilly-s en zijn leveranciers en distributeurs niet aansprakelijk voor verlies of schade die niet redelijkerwijs kan worden verwacht.

Over deze Voorwaarden

We kunnen deze voorwaarden, of eventuele aanvullende voorwaarden die van toepassing zijn op onze producten, aanpassen bijvoorbeeld om wijzigingen in de wet of wijzigingen in onze Services te weerspiegelen. U moet deze voorwaarden regelmatig bekijken. We posten wijzigingen in deze voorwaarden op deze pagina. We posten kennisgevingen van aangepaste aanvullende voorwaarden bij de betreffende producten. Wijzigingen worden niet met terugwerkende kracht toegepast en worden niet eerder van kracht dan veertien dagen nadat ze zijn gepost. Wijzigingen als gevolg van nieuwe functies voor een product of wijzigingen die om juridische redenen worden aangebracht, worden echter onmiddellijk van kracht. Als u niet akkoord gaat met de aangepaste voorwaarden voor een product, moet u uw gebruik van dat product beëindigen.

Als er een conflict tussen deze voorwaarden en de aanvullende voorwaarden ontstaat, zijn de aanvullende voorwaarden van toepassing op dat conflict.

Deze voorwaarden beheersen de relatie tussen Lilly-s en u. Aan de voorwaarden kunnen geen rechten voor derde begunstigden worden ontleend.

Als u niet voldoet aan deze voorwaarden en we niet onmiddellijk actie ondernemen, betekent dit niet dat we afstand doen van eventuele rechten waarover we beschikken (zoals het recht om in de toekomst actie te ondernemen).

Als blijkt dat een bepaalde voorwaarde niet uitvoerbaar is, is dit niet van invloed op de andere voorwaarden.

Voor zover wettelijk toegestaan, is het recht van de Belgische staat, met uitzondering van de regels inzake internationaal privaatrecht van België, van toepassing op alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze voorwaarden of de producten, zullen alle rechtszaken met betrekking tot claims die voortvloeien uit of verband houden met deze voorwaarden of de producten exclusief worden gevoerd in de federale of staatsrechtbanken van België, en stemmen u en Lilly-s in met de bevoegdheid van die rechtbanken.

Levering aan huis binnen 7 dagen

via Bpost of Myparcel

Uniek & Handgemaakt

Puur belgisch design

Gratis verzending vanaf 30 euro!

Veilig online betalen

Smart people get better deals!

Schrijf je nu in voor de laatste updates en ontvang een kortingscode van 5 euro.