Lilly-S

Chaveli De Meester

Welkom bij Lilly-s: dé bohemian webshop met eerlijke prijzen voor alle accessoires aangevuld met onze eigen collectie van handmade fantasiejuwelen

top
Image Alt

Privacy Policy

Privacybeleid Lilly-S

Conform de Europese privacy wet “General Data Protection Regulation” van mei 2018

Algemeen

 1. Bedankt voor uw bezoek aan onze website (“Website“) die ter beschikking wordt gesteld door Lilly-S, Brique 1, 7880 Flobecq (hierna genoemd “Lilly-s”, “wij” of “ons”). Gegevensbescherming nemen wij heel ernstig. Wij garanderen u een gepaste bescherming van uw persoonsgegevens. Wij baseren ons daarbij op de bepalingen van de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens (“Privacywet”).
 2. De huidige privacyverklaring voor de Website (“Privacyverklaring“), die samen moet worden gelezen met de andere voorwaarden die van toepassing zijn op de Website, zoals de “Gebruiksvoorwaarden”, geeft u informatie over de manier waarop en de voorwaarden waaronder Lilly-s de via de Website doorgegeven persoonsgegevens ontvangt en verwerkt. Neem rustig de tijd om deze documenten door te lezen, aangezien deze bepalingen van belang kunnen zijn voor u.
 3. Door de Website te gebruiken, gaat u uitdrukkelijk akkoord met deze Privacyverklaring. Indien u bij het lezen van de Privacyverklaring niet akkoord gaat met de inhoud ervan, wordt u verzocht om geen verder gebruik te maken van de Website.
 4. Bepaalde acties of aanbiedingen van Lilly-s, ter beschikking gesteld of aangekondigd op deze Website, kunnen onderworpen zijn aan specifieke voorwaarden inzake de verwerking van persoonsgegevens. Bij deelname aan deze acties of aanbiedingen, dient u de specifieke toepasselijke voorwaarden eveneens te raadplegen en na te leven.

Wat doen wij met uw informatie?

 1. Wij verwerken de gegevens die u vrijwillig heeft ingegeven op onze Website louter voor intern gebruik en voor de vermelde doeleinden (bijvoorbeeld voor een aanvraag inzake folderbedeling, een vraag naar de klantendienst, etc.). De verkregen persoonsgegevens zullen in geen enkel geval verstrekt worden aan derden, tenzij anders aangegeven bij een bepaalde actie of aanbieding. Zij zullen bovendien niet langer bewaard worden dan noodzakelijk voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ze werden verkregen.
 2. Daar waar u Lilly-s de toestemming heeft gegeven om uw gegevens te gebruiken voor direct marketing doeleinden (bijvoorbeeld bij het inschrijven op de nieuwsbrief), zullen deze gegevens daartoe uiteraard ook worden gebruikt. U kunt Lilly-s echter te allen tijde verzoeken om dit gebruik stop te zetten door ons te contacteren via de contactgegevens zoals aangegeven onder artikel 8 hieronder. In geen geval worden uw gegevens met het oog op direct marketing doorgegeven aan derde partijen.

Wanneer verwerken of gebruiken wij uw persoonlijke gegevens?

 1. Ter bescherming van onze systemen en ter voorkoming van misbruik of bedrog slaan wij ( en bij wijze van uitzondering ook derden) van ieder bezoek van u aan deze website toegangsgegevens in de vorm van logbestanden op. Deze logbestanden bestaan uit:
  • de website van waaruit u onze Website opvraagt;
  • uw IP-adres;
  • de datum en het tijdstip van toegang;
  • de aanvraag van de klant;
  • de http-antwoordcode;
  • de overgedragen hoeveelheid data;
  • de informatie over uw browser en uw besturingssysteem.
 2. De verkregen persoonsgegevens, met inbegrip van deze die u zelf vrijwillig heeft verstrekt (bijvoorbeeld naam, emailadres, adres, telefoonnummer, etc.), gebruiken wij enkel voor het doel waarvoor u ons toestemming heeft gegeven. In het kader van de verwerking van uw aanvragen, bestellingen en gebruik van onze diensten dienen wij in een aantal gevallen derde partijen te betrekken. Deze laatste mogen de opgegeven persoonsgegevens enkel voor de uitvoering van hun specifieke opdracht gebruiken en kunnen deze niet voor andere doeleinden aanwenden. In het kader van de uitvoering van hun opdracht, zijn deze eveneens gehouden de bepalingen van de Privacywet na te leven.

Nieuwsbrief

 1. Wanneer u zich ingeschreven heeft op onze nieuwsbrief, gebruiken wij uw e-mailadres om u per e-mail een nieuwsbrief te sturen die meerdere keren per jaar verschijnt met informatie over producten, acties, wedstrijden en nieuws uit het online aanbod.
 2. Indien u bij het aanmelden voor de nieuwsbrief daarvoor de toestemming gegeven heeft, analyseren we per ontvanger welke inhoud van de nieuwsbrief onze abonnees erg interessant vinden om ons aanbod te optimaliseren. Hierbij worden in het kader van een individuele profilering bijvoorbeeld gegevens over het openen van bepaalde inhoud of het klikgedrag in de nieuwsbrief geregistreerd en geanalyseerd.
 3. U kunt deze toestemming ten allen tijde intrekken door zich op onze website af te melden voor de nieuwsbrief.

Gebruik van social plugins

 1. Op deze website wordt gebruik gemaakt van social plugins van de sociale netwerken Facebook (Facebook Inc., 1601 South California Avenue, Palo Alto, CA 94304, USA), Google Plus (Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA) en Twitter (Twitter, Inc., 795 Folsom St., Suite 600, San Francisco, CA 94107, USA). Dankzij deze plugins kunt u in het bijzonder inhoud van de website delen met uw contacten op deze netwerken. Door de integratie van deze social plugins in onze website ontvangen de aanbieders van de netwerken de informatie dat uw IP-adres de desbetreffende website van ons internetaanbod heeft opgeroepen, als u deze aanklikt. Indien u op de netwerken aangemeld bent, kunnen de netwerkaanbieders bovendien uw bezoek aan onze website aan uw netwerkaccount toewijzen.

Marketing / verbetering van ons aanbod

 1. Op deze website wordt voor marketingdoeleinden geanonimiseerde informatie over het surfgedrag van de websitebezoekers verzameld en in “cookie”-tekstbestanden op uw computer opgeslagen door zogenaamde retargeting-technologieën van verschillende aanbieders. Daarbij wordt uw surfgedrag aan de hand van een algoritme geanalyseerd.
 2. Aansluitend kunnen gepersonaliseerde productaanbevelingen en voor u interessante gepersonaliseerde advertenties (reclamebanners) op andere websites worden weergegeven. In geen geval kunnen deze gegevens gebruikt worden om bezoekers van deze website persoonlijk te identificeren. Indien u geen gepersonaliseerde reclamebanners van de Lilly-s-webshop meer wilt zien, kunt u bezwaar maken tegen deze gegevensverzameling en -opslag en deze voor de toekomst deactiveren. Met een klik op de knop die in elke reclamebanner te zien is (bv. “i”) komt u terecht op de desbetreffende website van de aanbieder. Daar wordt de systematiek van de retargeting-technologie nog eens uitgelegd en krijgt u de mogelijkheid om te deactiveren (“opt-out”). Als u een adverteerder blokkeert, wordt een zogenaamde opt-out-cookie op uw computer opgeslagen, die de weergave van de reclamebanner van de desbetreffende aanbieder in de toekomst verhindert. Gelieve er rekening mee te houden dat deze deactivering enkel vanop uw computer kan gebeuren en dat u zich desgevallend bij elke aanbieder dient uit te schrijven, als u in de toekomst helemaal geen gepersonaliseerde reclamebanners van de Lilly-s-webshop meer wilt te zien krijgen. De desbetreffende opt-out-cookies mogen ook niet van uw computer verwijderd worden.

Welke mogelijkheden heb ik om mij te verzetten tegen het opslaan van mijn gegevens?

 1. U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens. Overeenkomstig de wettelijke bepalingen, heeft u eveneens het recht om deze persoonsgegevens te laten verbeteren, indien ze onjuist of niet meer actueel zouden zijn. Daarnaast kunt u, overeenkomstig artikel 10 en volgende van de Privacywet, uw persoonsgegevens laten verwijderen of de aanwending ervan verbieden indien ze onvolledig of niet ter zake dienend zijn.

Wat zijn cookies en hoe worden ze gebruikt?

 1. Op onze Website zullen wij gebruik maken van zogenaamde cookies. Een cookie is een kleine file die door de website-eigenaar naar de harde schijf van de website-bezoeker wordt gestuurd en daar wordt opgeslagen. Hiermee wordt het adres van de bezochte site vastgelegd alsmede enkele gegevens met betrekking tot het bezoek die ons toelaten om een aantal statistieken bij te houden.

Wijzigingen

 1. Lilly-s behoudt zich steeds het recht voor om deze Privacyverklaring te wijzigen. Het is uw verantwoordelijkheid om zelf regelmatig de toepasselijke Privacyverklaring door te nemen en de laatste versie hiervan in acht te nemen. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd en herzien in mei 2018.

Heeft u nog andere vragen?

Lilly-S – Chaveli De Meester

T: 0499 28 15 09
E: info@lilly-s.be

A:Sint-martensstraat 24
9660 Brakel

BE 0547.889.157

Levering aan huis binnen 7 dagen

via Bpost of Myparcel

Uniek & Handgemaakt

Puur belgisch design

Gratis verzending vanaf 75 euro in BE

Vanaf 100 euro in NL

Smart people get better deals!

Schrijf je nu in voor de laatste updates en ontvang een kortingscode van 5 euro.